Doanh nhân nên dạy con thế nào?

Là một doanh nhân giàu có, bạn có nhiều tài sản “kếch xù” để lại cho con, nhưng bạn không dạy con mình hiểu giá trị của đồng tiền, giá trị của sự thành công thì sớm muộn gì con bạn cũng trở thành một “người nghèo” khi không có bạn bên cạnh. (more…)