Tâm lý ứng dụng

Những đặc điểm nổi bật của các công ty hàng đầu thế giới

Phân tích so sánh 18 tập đoàn vĩ đại và hàng đầu thế giới với các tập đoàn, công ty đối trọng, Jim Collins, Jerry I. Porras đã phát hiện ra 6 đặc điểm nổi bật mang tầm vĩ mô của các công ty, tập đoàn hàng đầu thế giới. Jim Collins, Jerry I. Porras đã phân tích so sánh 18 tập đoàn vĩ đại và hàng đầu thế giới với các tập đoàn, công ty đối trọng (những công ty có thể đã đạt được sự phát triển tốt và hiệu quả, nhưng sự phát triển đó chỉ duy [...]

Hình ảnh bên ngoài tạo nên con người bạn

Cách thức giao tiếp và hình ảnh bên ngoài của bạn sẽ tạo nên ấn tượng bạn đầu (và bền vững) đối với người bạn gặp gỡ. Vì vậy, để có thể giao tiếp tốt, phục vụ tối đa cho công việc thì việc thể hiện bản thân trong quá trình giao tiếp là rất quan trọng. (more…)

Cuộc sống đơn giản chính là hạnh phúc

Thực tế, con người sống trên trái đất này chỉ mấy chục năm nhưng chúng ta có bao nhiêu thời gian vui vẻ, hạnh phúc? Như mọi người thường thấy, con người khi còn là một đưa trẻ, 3 tuổi thì bị “nhốt” vào nhà trẻ, 7 tuổi thì bị “nhốt” vào trường học, 22 tuổi thì bị nhốt vào “văn phòng”, “nhốt” được vài chục năm thì về hưu, thanh thản được một thời gian thì đến tuổi chẳng đi được đâu. Sau đó nằm trên giường bệnh vài ba năm rồi cuối cùng an giấc ngàn thu. Vậy đâu [...]

Nghiên cứu về nguyên nhân ly hôn ở Việt Nam

Các nghiên cứu đa chiều của các nhà khoa học Việt nam về gia đình đã chỉ ra rất nhiều nguyên nhân hay những nhóm nguyên nhân chính dẫn đến ly hôn. Trước mắt, chúng ta có thể phân ra hai nhóm nguyên nhân chính sau : nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. (more…)