4 quy tắc an toàn trẻ em 4 tuổi nên biết

Không phải tất cả các quy tắc đều có thể áp dụng nhưng có những quy tắc chung mà trẻ nên biết để đảm bảo an toàn trong những tình huống đặc biệt. Trẻ 4 tuổi đã có đủ năng lực trí tuệ để hiểu và làm theo một số quy tắc sau để giúp chúng an toàn trong một số trường hợp. (more…)