Các chính sách dành cho học viên tại Hồn Việt

  • 13 Sep 2018

Học viên đã đóng học phí nhưng không thể tham gia hoặc không thể tiếp tục tham gia khóa học đã đăng ký, và đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Hồn Việt, sẽ được xem xét bảo lưu/chuyển nhượng/ hoàn trả học phí/chuyển khóa học, theo các chính sách được quy định cụ thể dưới đây:

LƯU Ý: Trong mọi trường hợp, đối với mọi khoản học phí hoặc khóa học chỉ được áp dụng tối đa 02 trong 04 chính sách theo quy định.

Các chính sách dành cho học viên tại Hồn Việt

Điều 1: Chính sách bảo lưu:

1.1 Áp dụng đối với học viên đã đóng học phí nhưng chưa thể tham gia khóa học hoặc đã tham gia nhưng không vượt quá 25% tổng thời lượng đào tạo của khóa học và có mong muốn bảo lưu học phí cho khóa học sau. Cơ sở để xác nhận thời lượng đào tạo tại thời điểm bảo lưu học phí là danh sách điểm danh trong mỗi buổi học được học viên ký xác nhận.

1.2 Học viên có mong muốn bảo lưu học phí phải thông báo với Hồn Việt trong vòng 07 ngày kể từ ngày khai giảng đối với trường hợp chưa tham gia khóa học, hoặc kể từ ngày học viên tham gia buổi học gần nhất đối với trường hợp đã tham gia khóa học; bằng 02 hình thức: văn bản (sử dụng mẫu Giấy đề nghị bảo lưu khóa học của Hồn Việt cung cấp) hoặc email đề nghị bảo lưu khóa học. Nếu học viên tự ý dừng tham gia khóa học mà không thông báo theo quy định, học viên được xem như đã đơn phương kết thúc khóa học và sẽ không được hoàn trả lại học phí.

1.3 Thời gian bảo lưu học phí tối đa là 01 khóa, được tính từ ngày đề nghị bảo lưu đến trước ngày khai giảng khóa học mới 07 ngày và được Hồn Việt chấp nhận. Trong thời hạn bảo lưu hoặc trong vòng tối đa 07 ngày sau khi hết thời gian bảo lưu, học viên có thể đề nghị thực hiện các chính sách sau: (1) Chuyển khóa học; (2) Chuyển nhượng học phí; (3) Hoàn lại 75% học phí thực đóng. Quá thời hạn 07 ngày sau khi hết hạn bảo lưu học phí, nếu học viên không thực hiện bất kỳ chính sách nào trong 03 chính sách nêu trên thì xem như học viên không tiếp tục học tại Hồn Việt và sẽ không được hoàn trả lại số tiền học phí đã bảo lưu.

1.4 Hồn Việt sẽ không giải quyết bảo lưu học phí trong trường hợp học viên trước đó đã áp dụng chính sách chuyển khóa học hoặc chuyển nhượng học phí cho người khác.

1.5 Học viên được quyền bảo lưu học phí 01 lần/01 khóa học.

Điều 2: Chính sách chuyển khóa học:

2.1 Áp dụng đối với học viên đã đóng học phí nhưng chưa thể tham gia khóa học.

2.2 Học viên có mong muốn chuyển sang một khóa học mới tại Hồn Việt, thì phải thông báo cho Hồn Việt trước ngày khai giảng khóa học đã đăng ký tối thiểu 07 ngày bằng 02 hình thức: văn bản (sử dụng mẫu Giấy đề nghị chuyển khóa học của Hồn Việt cung cấp) hoặc email đề nghị chuyển khóa học. Khóa học mới là khóa học Hồn Việt có lịch dự kiến khai giảng trong vòng 03 tháng tới, tính từ ngày học viên đề nghị chuyển khóa học. Học viên theo dõi danh sách khóa học trên website Hồn Việt tại đây.

2.3 Trường hợp khóa học mới có mức học phí thấp hơn mức học phí mà học viên đã đóng cho Hồn Việt trước đó (học phí khóa mới tính theo biểu giá Hồn Việt công bố trên website Công ty, tại thời điểm áp dụng chính sách này), Hồn Việt sẽ không hoàn trả lại phần học phí chênh lệch và học viên không được hưởng bất kì chính sách miễn giảm, chương trình khuyến mại nào khác.

2.4 Trường hợp khóa học mới có mức học phí cao hơn mức học phí mà học viên đã đóng cho Hồn Việt trước đó (học phí khóa mới tính theo biểu giá Hồn Việt công bố trên website Công ty, tại thời điểm áp dụng chính sách này), học viên phải đóng thêm phần chênh lệch học phí trước ngày khai giảng khóa học mới tối thiểu 07 ngày và không được hưởng bất kì chính sách miễn giảm, chương trình khuyến mại nào khác. Nếu học viên không hoàn tất học phí đầy đủ theo quy định tại khoản này, thì xem như học viên không tiếp tục học tại Hồn Việt và sẽ được nhận lại 75% học phí thực đóng trong vòng 07 ngày sau khi khóa học mới chính thức khai giảng.

2.5 Học viên được quyền chuyển khóa học 01 lần/01 khóa học.

Điều 3: Chính sách chuyển nhượng học phí:

3.1 Áp dụng cho học viên đã đóng học phí nhưng chưa tham gia khóa học.

3.2 Học viên có mong muốn chuyển nhượng học phí cho người khác, thì phải thông báo cho Hồn Việt trước ngày khai giảng khóa học đã đăng ký tối thiểu 07 ngày bằng 02 hình thức: văn bản (sử dụng mẫu Giấy đề nghị chuyển nhượng học phí của Hồn Việt cung cấp) hoặc email đề nghị chuyển nhượng học phí.

3.3 Sau khi nhận học phí chuyển nhượng, học viên có thời hạn 03 tháng tính từ ngày ký biên bản chuyển nhượng học phí để đăng ký lớp học phù hợp. Quá thời hạn nêu trên mà học viên không thực hiện thủ tục đăng ký khóa học xem như đã đơn phương kết thúc khóa học và Hồn Việt không còn bất kỳ nghĩa vụ, trách nhiệm nào đối với học viên trong trường hợp này.

3.4 Mức học phí được chuyển nhượng tối đa là 75% giá trị học phí mà học viên đã đóng cho Hồn Việt trước đó. Học viên được nhận chuyển nhượng phải đóng thêm phần chênh lệch giữa mức học phí được chuyển nhượng và mức học phí của khóa học mới (học phí khóa mới tính theo biểu giá Hồn Việt công bố trên website Công ty, tại thời điểm đăng ký khóa học). Trường hợp mức học phí được chuyển nhượng lớn hơn mức học phí của khóa học mới, học viên không cần phải đóng thêm bất kỳ chi phí nào và Hồn Việt cũng không hoàn trả phần chênh lệch này.

3.5 Học viên được quyền chuyển nhượng học phí tối đa 01 lần/01 khóa học.

Điều 4: Chính sách hoàn học phí:

4.1 Áp dụng đối với học viên đã đóng học phí nhưng chưa thể tham gia khóa học và đáp ứng được một trong các điều kiện sau:

4.1.1 Trường hợp được hoàn 100% học phí:

- Tai nạn.

- Nghỉ thai sản.

- Mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh đặc biệt có chỉ định của bác sĩ.

- Lịch khai giảng của Hồn Việt thay đổi quá 02 lần hoặc khóa học không khai giảng được do trách nhiệm của Hồn Việt.

4.1.2 Trường hợp được hoàn 75% học phí:

- Đã áp dụng chính sách bảo lưu học phí trước đó và hết thời hạn bảo lưu.

- Đã áp dụng chính sách chuyển khóa học trước đó nhưng vẫn không thể tham gia khóa học.

- Đã áp dụng chính sách chuyển nhượng học phí trước đó nhưng người nhận chuyển nhượng không thể tham gia khóa học nào tại Hồn Việt.

4.1.3 Trường hợp khác:

- Theo quy định của Hồn Việt từng thời kỳ.

4.2 Học viên phải thông báo với Hồn Việt trước ngày khai giảng khóa học đã đăng ký bằng 02 hình thức: văn bản (sử dụng mẫu Giấy đề nghị hoàn học phí của Hồn Việt cung cấp) hoặc email đề nghị hoàn học phí, và nộp cùng với phiếu thu học phí.

4.3 Trường hợp học viên đủ điều kiện hoàn học phí, Hồn Việt sẽ hoàn lại học phí trong vòng 07 ngày kể từ khi học viên hoàn tất thủ tục đề nghị hoàn học phí theo quy định, bằng 02 hình thức: tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của học viên.

4.4 Học viên được quyền hoàn học phí tối đa 01 lần/01 khóa học.

Bản tin khác

100 SUẤT HỌC “THẦY CÔ THẤU HIỂU”

16

Nov, 2018

100 SUẤT HỌC “THẦY CÔ THẤU HIỂU”

Thấu Hiểu Để Trồng Người Thành Công & Thành Nhân

Buổi học Chuyên đề: Cha Mẹ thực sự biết con cần gì?

25

Oct, 2018

Buổi học Chuyên đề: Cha Mẹ thực sự biết con cần gì?

Cha Mẹ thường nghĩ: “Tôi đẻ Con ra, lẽ nào tôi không hiểu Con!” nhưng đừng để một lúc nào đó chúng ta phải hối tiếc ngộ ra rằng: “Giá như mình thực sự hiểu Con, thì bây giờ đâu phải rơi vào tình cảnh đau lòng này.”

Buổi học Chuyên đề:

29

Aug, 2018

Buổi học Chuyên đề: "Cha Mẹ thực sự biết con cần gì?" 05/09/2018

Dành tặng những Cha Mẹ đang trăn trở và quan tâm đến việc giáo dục con
THÀNH CÔNG VÀ THÀNH NHÂN.

Buổi học Chuyên đề:

20

Aug, 2018

Buổi học Chuyên đề: "Cha Mẹ thực sự biết con cần gì?" 13-15/08/2018

Cha Mẹ dễ dàng nhận ra hành vi bên ngoài để theo đó đoán biết và đáp ứng các nhu cầu của Con. Tuy nhiên, chúng ta chưa hiểu thấu đáo diễn biến tâm lý bên trong đứa trẻ.

Thấu hiểu con K43 - Hành trình gặp gỡ

19

Jun, 2018

Thấu hiểu con K43 - Hành trình gặp gỡ

Khóa học “Thấu hiểu con – Hình thành giá trị và kỹ năng sống cho con” lần thứ 43 do Hồn Việt tổ chức đã khép lại vào ngày 18.06.2018.

Chuyên đề giáo dục:

13

May, 2018

Chuyên đề giáo dục: "Tự tin - Gia tài cha mẹ để lại cho con"

Một trong những sản nghiệp quý giá nhất mà Cha Mẹ luôn ấp ủ dành tặng cho Con chính là sự TỰ TIN để Con bước vào đời.