Các chương trình hội thảo

Chuyên đề tâm lý: NHỮNG YẾU TỐ BỊ LÃNG QUÊN trong hoạch định chiến lược cuộc đời?

  ĐÂU LÀ NHỮNG YẾU TỐ THƯỜNG BỊ BỎ QUÊN TRONG HOẠCH ĐỊNH CUỘC ĐỜI? Sau ánh hào quang luôn là bóng tối, sau sự thành công của một người luôn có những cái giá mà họ phải trả. Bạn đang trả cho sự thành công của mình với giá bao nhiêu? - Bạn dành nhiều thời gian để trang bị cho mình hệ thống kiến thức và kỹ năng để hoạch định chiến lược về quản trị, về kinh doanh, về nhân sự, về chi phí, lợi nhuận... Vậy còn bản thân và gia đình của bạn thì sao? Họ [...]