Các chủ đề

  • 26 April 2018

Ứng dụng tâm lý trong giáo dục con. Ứng dụng tâm lý trong thấu hiểu và phát triển bản thân cho người trưởng thành. Ứng dụng tâm lý trong quản lý và làm chủ cảm xúc. Ứng dụng tâm lý trong hôn nhân, giải quyết xung đột và thấu hiểu bạn đời. Ứng dụng tâm lý trong nâng cao sự tự tin của trẻ.

Bản tin khác

Truyền tải những kiến thức tâm lý ứng dụng giúp học viên tự hóa giải các vấn đề của bản thân; làm giảm những vấn đề tâm lý và thúc đẩy quá trình phát triển của cá nhân và gia đình.

14

Jun, 2018

Giá trị đạt được sau khoá học

Các khóa học được tổ chức tại Hồn Việt truyền tải những kiến thức tâm lý ứng dụng, giúp học viên tự hóa giải các vấn đề của bản thân, làm giảm những vấn đề tâm lý và thúc đẩy quá trình phát triển của cá nhân. Khai phóng tiềm năng, nối kết tiềm năng với sứ mạng để tạo dựng những mối quan hệ chất lượng, mang lại một cuộc sống ý nghĩa.

14

Jun, 2018

Điểm nổi bật

Nội dung đào tạo được chuẩn hóa, cập nhật thường xuyên dựa trên cơ sở khoa học và kiểm chứng khách quan từ các chuyên gia tâm lý. Các khóa học mang tính ứng dụng cao, học viên sẽ cảm nhận được rõ rệt hiệu quả và sự thay đổi của bản thân trong từng buổi học, từng khóa học với các chủ đề cụ thể.