Cách thức đăng kí chương trình “100 giờ tư vấn miễn phí – Đo sự tự tin cho trẻ”