Đào tạo Public

Các khóa học & chương trình đào tạo tại APTC được xây dựng dành cho cá nhân và tổ chức, mang tính ứng dụng cao trong cuộc sống gia đình, hôn nhân, nuôi dạy con, công việc .v.v. Gắn với mỗi cá nhân phát triển thành công là sự thay đổi tích cực cho mọi tổ chức xung quanh đó. APTC vươn đến khát khao khai mở nội lực và nhận thức cho con người hướng đến hạnh phúc và thành công.

icon-1

ĐÀO TẠO PUBLIC

icon-11

ĐÀO TẠO IN-HOUSE

icon-10

HỘI THẢO


CÁC KHÓA HỌC - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PUBLIC

NHÓM PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN

  • Ứng dụng tâm lý tổng quát
  • Thấu hiểu chính mình
  • Ứng dụng tâm lý thành công trong công việc
  • Khám phá mình trong chiều sâu tâm lý
  • Thấu hiểu EQ – Làm chủ cảm xúc
  • Quản lý cảm xúc tiêu cực
  • Quản lý Stress bằng tiếp cận tâm lý
  • Tâm lý lãnh đạo quản trị nhân sự hiệu quả

 

NHÓM HỆ THỐNG GIA ĐÌNH

  • Củng cố & xây dựng quan hệ lứa đôi
  • Thấu hiểu con – Hình thành giá trị và kỹ năng sống

 

NHÓM TEEN & KID

Applied Psychology Training Center

(Applied Psychology Training Center)

Trung tâm đào tạo tâm lý ứng dụng