Đào tạo In-house

Các khóa học & chương trình đào tạo tại APTC được xây dựng dành cho cá nhân và tổ chức, mang tính ứng dụng cao trong cuộc sống gia đình, hôn nhân, nuôi dạy con, công việc .v.v. Gắn với mỗi cá nhân phát triển thành công là sự thay đổi tích cực cho mọi tổ chức xung quanh đó. APTC vươn đến khát khao khai mở nội lực và nhận thức cho con người hướng đến hạnh phúc và thành công.

icon-1

ĐÀO TẠO PUBLIC

icon-11

ĐÀO TẠO IN-HOUSE

icon-10

HỘI THẢO


ĐÀO TẠO IN-HOUSE

Bình ổn tinh thần nhân sự để duy trì thái độ làm việc tích cực đã được nhìn nhận như là một giải pháp quan trọng giúp vượt qua khủng hoảng bằng chính sức mạnh nội tại, khi mà nền tài chính vẫn đang diễn biến phức tạp.

Kinh nghiệm của thế giới cho thấy, những thời kỳ khủng hoảng như vậy, yếu tố Tâm lý – Nhận thức, thái độ đúng đắn sẽ tạo nên giá trị cốt lõi nhằm hiệu quả hóa kỹ năng làm việc của nhân sự. Thiếu sức mạnh tâm lý trong thái độ làm việc sẽ hạn chế tầm phát huy của kỹ năng, thậm chí còn tạo nên rào cản đối với sức lan tỏa của tinh thần đồng đội – một trong những kỹ năng quan trọng tạo sức mạnh cho đội ngũ…

Là công ty tâm lý chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam, ứng dụng hiệu quả khoa học tâm lý vào sự điều hành của doanh nghiệp, HỒN VIỆTVIETNAM INSIGHT muốn đồng hành cùng quý doanh nghiệp thông qua chương trình:

ỨNG DỤNG GIÁ TRỊ TÂM LÝ TẠO HIỆU QUẢ CHO KỸ NĂNG LÀM VIỆC CHYÊN NGHIỆP, TƯ DUY MỚI TRONG THỜI KỲ KHỦNG HOẢNG

Hồn Việt cam kết mang đến những kiến thức và giá trị tâm lý cốt lõi nhằm thay đổi nhận thức, giải tỏa những tâm tư, tình cảm bức xúc, hình thành bầu không khí tâm lý thuận lợi, tạo hiệu quả cho kỹ năng làm việc chuyên nghiệp.

 

DANH SÁCH NHỮNG CHUYÊN ĐỀ HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP

  • Ứng dụng tâm lý trong quản trị nhân sự
  • Thấu hiểu tâm lý khách hàng mục tiêu
  • Củng cố văn hoá nội bộ và thương hiệu
  • Tâm lý nhóm
  • Gia tăng tinh thần và động lực làm việc
  • Tinh thần thép thời khủng hoảng
  • Đào tạo theo yêu cầu
  • Chuyên đề

Nội dung chương trình được thiết kế theo đặc thù hoạt động của từng doanh nghiệp; có sự kết hợp minh họa những tình huống thực tế trong từng doanh nghiệp chứng minh cho bài giảng.

Applied Psychology Training Center(Applied Psychology Training Center)

Trung tâm đào tạo tâm lý ứng dụng