Dẹp bỏ tâm lý sợ thua của trẻ quen được nuông chiều