Hồn Việt đồng hành cùng với các tổ chức doanh nghiệp xây dựng đội ngũ nhân sự bền vững bằng việc đẩy mạnh hoạt động phát triển phần hồn của con người. Tiềm kiếm và khai phá những “tài nguyên” mới của doanh nghiệp; góp phần tạo ra thặng dư to lớn cho doanh nghiệp và xã hội.

icon-8

XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

icon-9

KHẢO SÁT - ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN


GIỚI THIỆU VỀ PRDOC

THƯ NGỎ

Nếu như giá trị sống và sức mạnh nội tâm làm nên phần hồn của mỗi cá nhân, thì “phần hồn doanh nghiệp” là những kết nối đặc biệt trong tâm thức các cá nhân có cùng sứ mệnh, dám dấn thân và chia sẻ chung những đam mê, hoài bão.

Phần hồn của doanh nghiệp tạo nên những giá trị không nhìn thấy được như trụ sở công ty, tài sản, logo, hay thương hiệu, nhãn hàng,… nhưng nó là sức mạnh trí tuệ tập thể kết tinh từ sự cộng hưởng các giá trị sáng tạo trong tiềm năng con người.

Thực tế cho thấy, tiềm năng con người được khơi gợi và phát huy mạnh mẽ trong những điều kiện nhất định. Khi gặp bệnh tật, chiến tranh, sức chịu đựng của con người có thể vượt quá sự tưởng tượng của chính họ.

Tôn tạo phần hồn doanh nghiệp là đạt đến sự đồng thuận, sự cộng hưởng của những con người thấu hiểu và chia sẻ một mục tiêu, gặp nhau ở những giá trị chung.

Việc tạo dựng bầu không khí làm việc trong doanh nghiệp sao cho có thể khơi dậy tiềm năng con người để tạo ra sức mạnh mới, và sức mạnh này đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Theo các nhà tâm lý, mỗi con người là duy nhất, với các đặc điểm tâm lý cá nhân độc đáo riêng biệt, vì vậy họ phải trải qua hành trình của chính mình. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, con người mới chỉ là các cá thể rời rạc, yếu đuối.

Các nhà tâm lý còn khám phá ra rằng, con người có bản chất tâm lý luôn muốn thuộc về ai đó, thuộc về một tổ chức, đội nhóm nào đó. Khi có cùng một mục đích, chung một màu cờ sắc áo, làm việc với ý thức sứ mệnh, các cá nhân sẽ xuất phát từ nhận thức tích cực mà tạo nên sức bật nội lực, sức mạnh ý chí và niềm tin, sẽ làm nên chuyện lớn.

Với đặc điểm tâm lý con người như thế, lãnh đạo doanh nghiệp phải tạo dựng một nền văn hóa doanh nghiệp sao cho mọi thành viên đều cảm thấy thuộc về doanh nghiệp. lãnh đạo phải nhận thức rằng, đội ngũ nhân sự là tài sản của doanh nghiệp, không có họ, doanh nghiệp không thể hoàn thành sứ mệnh, các chiến lược kinh doanh không thể hiện thực hóa, doanh nghiệp không thể tồn tại…

Những nhà lãnh đạo doanh nghiệp, với quá nhiều bận rộn của áp lực kinh doanh, phải có tầm nhìn và cái tâm thật lớn mới đủ sức theo đuổi công cuộc tôn tạo phần hồn doanh nghiệp, vì đây là công việc đòi hỏi thời gian và sự chính trực, nó không mang lại lợi ích nhanh chóng, trước mắt, nhưng lại có giá trị bền vững lâu dài.

PDROC

Tôn tạo phần hồn doanh nghiệp