Hãy tự hỏi: “Điều này có ý nghĩa gì đối với mình nhỉ?”