Hệ thống tôn chỉ

Hồn Việt – Nơi chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người Việt, mang lại chất lượng cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc

cho cá nhân – gia đình – tổ chức.

icon-1

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

icon-2

HỆ THỐNG TÔN CHỈ

icon-3

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

icon-4

SỰ KIỆN QUAN TRỌNG
& CỘT MỐC PHÁT TRIỂN


HỆ THỐNG TÔN CHỈ

  • TẦM NHÌN

Trở thành thương hiệu số 1 tại Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc tinh thần cho cá nhân, gia đình và doanh nghiệp.

  • SỨ MẠNG

“Vì tâm hồn Việt”

Hồn Việt tự hào chọn cho mình sứ mạng vì cuộc sống tốt đẹp & hạnh phúc của người Việt Nam. Từ đây, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cũng như sự phát triển của toàn xã hội hiện đại ngày nay.

  •  GIÁ TRỊ CỐT LÕI

– Tính khoa học cao
– Tính ứng dụng cao
– Đội ngũ có “Tâm” về chuyên môn và có “Tâm” về con người
– Luôn cam kết hoạt động theo sứ mạng “Vì tâm hồn Việt”

Với khát khao hướng đến những giá trị tinh thần bền vững, Hồn Việt đặt con người vào vị trí trung tâm. Do vậy, từ khoa học đến thực tiễn là một quá trình Hồn Việt đang rất nổ lực và kiên định với những giá trị cốt lõi của mình.

  • BIỂU TƯỢNG & KHẨU HIỆU

hon-viet-logo

Vì tâm hồn Việt