Hội thảo

Các khóa học & chương trình đào tạo tại APTC được xây dựng dành cho cá nhân và tổ chức, mang tính ứng dụng cao trong cuộc sống gia đình, hôn nhân, nuôi dạy con, công việc .v.v. Gắn với mỗi cá nhân phát triển thành công là sự thay đổi tích cực cho mọi tổ chức xung quanh đó. APTC vươn đến khát khao khai mở nội lực và nhận thức cho con người hướng đến hạnh phúc và thành công.

icon-1

ĐÀO TẠO PUBLIC

icon-11

ĐÀO TẠO IN-HOUSE

icon-10

HỘI THẢO


LỊCH HỘI THẢO

03/03/2018 – Hội thảo

Kết Nối Cảm Xúc

kết nối cảm xúc

30/12/2017 – HỌP MẶT HỌC VIÊN 

“Kết nối Tâm Hồn Việt”

Thu Moi Web 01 01

23/04/2017 – Hội thảo

Những Yếu Tố Bị Lãng Quên

vfc-web-banner-hoi-thao