Khảo sát – đánh giá nhân viên

Hồn Việt đồng hành cùng với các tổ chức doanh nghiệp xây dựng đội ngũ nhân sự bền vững bằng việc đẩy mạnh hoạt động phát triển phần hồn của con người. Tiềm kiếm và khai phá những “tài nguyên” mới của doanh nghiệp; góp phần tạo ra thặng dư to lớn cho doanh nghiệp và xã hội.

Nhân viên là tài sản quý giá của doanh nghiệp. Sự phát triển phồn thịnh của doanh nghiệp luôn gắn liền với sự phát triển và gắn kết bền vững của đội ngũ nhân viên.

Để hiện thực hóa mục tiêu, kế hoạch và chiến lược phát triển, lãnh đạo doanh nghiệp cần phải hiểu rõ nhu cầu, mong muốn cũng như tâm tư, nguyện vọng của nhân viên để từ đó đưa ra các giải pháp quản trị và khai thác hiệu quả nguồn nhân lực.

Việc nhân viên bày tỏ những suy nghĩ, ý kiến hay nguyện vọng cũng như những nhận định, phản hồi về các vấn đề liên quan đến công ty và công việc hiện tại sẽ là cơ sở để lãnh đạo doanh nghiệp có được những thông tin hữu ích trong việc nhận diện các vấn đề chung trong doanh nghiệp, từ đó, hoạch định kế hoạch phát triển sát với thực tiễn.

PRDOC xin trân trọng gửi đến quý lãnh đạo doanh nghiệp giải pháp nhằm GIA TĂNG SỨC MẠNH ĐỘI NGŨ – thông qua dịch vụ KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THÁI ĐỘ, NHẬN THỨC của toàn thể NHÂN VIÊN đối với CÔNG TY và các VẤN ĐỀ TRONG CÔNG VIỆC.

 

MỤC TIÊU

– Cung cấp cho lãnh đạo doanh nghiệp những số liệu liên quan đến thái độ, nhận thức của toàn thể nhân viên đối với công ty và các vấn đề trong công việc

– Thăm dò tâm tư, nguyện vọng và ý kiến phản hồi của nhân viên đối với công ty và các vấn đề trong công việc

 

GIÁ TRỊ ĐẠT ĐƯỢC

– Lãnh đạo doanh nghiệp có được data (trung thực và khách quan) được đo lường trên cơ sở khoa học tâm lý ứng dụng

– Toàn thể nhân viên có được cơ hội bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng và ý kiến phản hồi đến lãnh đạo doanh nghiệp

– Toàn thể nhân viên có được cảm giác được lắng nghe, được tôn trọng khi được nói lên tiếng nói của mình một cách chính thống.

 

PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN

– Phương pháp: kết hợp cả 2 phương pháp định tính và định lượng

Xây dựng công cụ đo lường (hệ thống bảng hỏi) dựa trên:

  • Tham khảo các bộ công cụ đánh giá tâm lý nổi tiếng trên thế giới – cải biên và định chuẩn phù hợp với doanh nghiệp tại Việt Nam
  • Nguyên tắc tiếp cận và xây dựng bảng hỏi:
    • Test theo mức độ biểu hiện (nhận thức)
    • Sử dụng hệ thống thang đo (thái độ)
  • Face to face

– Hình thức thực hiện:

  • Questionnaire
  • Interview
  • Interview group

 

NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN

– Cam kết bảo mật

– Đảm bảo khách quan

– Dựa trên cơ sở khoa học tâm lý ứng dụng thực tiễn

 

CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

2013: Công ty CP thực phẩm Quốc tế (Interfood) (Kirin)

Dự án: “Khảo sát mức độ nhận thức của toàn thể nhân viên đối với hệ thống tôn chỉ công ty và mức độ hài lòng của toàn thể nhân viên đối với các vấn đề trong công việc” và “so sánh đối chiếu với kết quả giữa 2 năm 2012 và 2013 về các chỉ số khảo sát”

2012: Công ty CP thực phẩm Quốc tế (Interfood) (Kirin)

Dự án: “Khảo sát mức độ nhận thức của toàn thể nhân viên đối với hệ thống tôn chỉ công ty và mức độ hài lòng của toàn thể nhân viên đối với các vấn đề trong công việc”

2011: Công ty tư vấn xây dựng Điện 3

Dự án: “Khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên đối với các vấn đề trong công việc và sự gắn bó của nhân viên đối với công ty”

2010: Công ty CP Long Hậu

Dự án: “Khảo sát mức độ nhận thức của nhân viên đối với việc triển khai hành vi chuẩn mực của công ty”

2010: thành lập nhóm triển khai nghiên cứu

Dự án “Công cụ đo lường chỉ số hài lòng và gắn bó của nhân viên đối với doanh nghiệp”

2009: Tập đoàn Trung Nguyên

Dự án: “Đo lường các tố chất tâm lý lãnh đạo”

 

LÝ DO TIN TƯỞNG & LỰA CHỌN HỒN VIỆT

– Hồn Việt – đơn vị tiên phong trong lĩnh vực ứng dụng khoa học tâm lý trong doanh nghiệp

– Hồn Việt – hoạt động với sứ mệnh “Vì tâm hồn Việt”, cam kết mang đến sự hài lòng và tạo ra hệ thống giá trị để mỗi cá nhân phát huy tối đa tiềm năng bản thân.

– Các dịch vụ đều được định hình trên cơ sở khoa học tâm lý ứng dụng; được phản biện bởi hội đồng khoa học và cố vấn chuyên môn.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ TỔ CHỨC

806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0913 246 639