Khóa đào tạo “Hiểu mình để phát triển tiềm năng” – Trung tâm CSKH Hồ Chí Minh – Tổng Công ty Viễn Thông Quân Đội VIETTEL