Lĩnh vực Hoạt động

Hồn Việt – Nơi chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người Việt, mang lại chất lượng cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc

cho cá nhân – gia đình – tổ chức.

icon-1

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

icon-2

HỆ THỐNG TÔN CHỈ

icon-3

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

icon-4

SỰ KIỆN QUAN TRỌNG
& CỘT MỐC PHÁT TRIỂN


LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Công ty Ứng Dụng Khoa Học Tâm Lý Hồn Việt là công ty chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực ứng dụng khoa học tâm lý. Hồn Việt hướng tầm nhìn trở thành thương hiệu số 1 tại Việt Nam về lĩnh vực ứng dụng khoa học tâm lý, tôn tạo giá trị phần hồn cho con người Việt Nam.

HỆ THỐNG DỊCH VỤ BAO GỒM 03 TRUNG TÂM