Phụ nữ ít nghĩ về sex nhưng ham muốn rất nhiều, tại sao?