Thà cô đơn cả đời chứ đừng giành giật hạnh phúc của người khác