Tư vấn hướng nghiệp

Lần đầu tiên, khoa học tâm lý hiện đại nhất của Mỹ được áp dụng tại Việt Nam. Mô hình được xây dựng dựa trên nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của gia đình lên sự hình thành nhân cách cá nhân, và sự thay đổi của cá nhân có thể tác động lại hệ thống gia đình.

icon-14

TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP

icon-12

TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ

icon-13

CHẨN ĐOÁN &
CAN THIỆP TÂM LÝ

icon-15

CHĂM SÓC TINH THẦN
TRỌN GÓI CHO
CÁ NHÂN & GIA ĐÌNH


TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP

MỤC TIÊU

  • Trang bị cho cá nhân hiểu biết về định hướng nghề nghiệp
  • Định hướng hành động với những khám phá chiều sâu về bản thân
  • Định hướng nghề nghiệp tương lai
  • Định hướng chuyển ngành

 

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN

1. Nhận diện

  •  Phiếu thông tin và trắc nghiệm Hướng nghiệp đầu vào
  •  Chẩn đoán của chuyên gia

2. Khám phá

  • Can thiệp nhóm: Tham gia hoạt động & thực hành thực tế
  • Đào tạo và trang bị kỹ năng: Cải thiện các kỹ năng hỗ trợ (viết CV, phỏng vấn, phương pháp học tập, hành trang du học)
  • Phụ huynh đồng hành (cùng thanh thiếu niên): Tương tác trong gia đình

3. Củng cốvà duy trì

  • Theo dõi tiến trình thực hiện kế hoạch nghề nghiệp; giúp cá nhân hiện thực hóa sự thay đổi trong thực tế.