GIẢM 20% HỌC PHÍ DÀNH CHO CHA MẸ VÀ HỌC SINH TẠI VASCHOOLS