LỊCH KHAI GIẢNG
KHÓA ĐÀO TẠO/ TRỊ LIỆU 2019

Các khóa học

Thấu hiểu chính mình - Đón nhận và chữa lành quá khứ

Ngày khai giảng: 07/10/2019

Học phí: 6,000,000 đồng

Thấu hiểu chính mình – Sống với tiềm năng và sứ mạng

Ngày khai giảng: 13/11/2019

Học phí: 4,000,000 đồng

Tự tin đúng chất - Dành cho trẻ từ 7 đến 10 tuổi

Ngày khai giảng: 09/12/2019

Học phí: 7,000,000 đồng

Thấu hiểu con - Hình thành giá trị & kỹ năng sống

Ngày khai giảng: 09/12/2019

Học phí: 5,000,000 đồng

Thấu hiểu chính mình - Sống cùng cảm xúc

Ngày khai giảng: 11/12/2019

Học phí: 5,000,000 đồng