Trưởng phòng Hành Chính Nhân Sự

  • 04 Jun 2019

Bảo đảm chất lượng và số lượng nguồn nhân lực cho công ty thông qua việc thực hiện các chính sách tuyển dụng - quản lý nhân sự phù hợp và hiệu quả; đảm bảo các công việc hành chính nhân sự, tính lương, thủ thục bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động, quản lý hồ sơ nhân viên; đảm bảo cung cấp các nguồn lực cơ sở vật chất phục vụ tốt nhất cho hoạt động kinh doanh của công ty.

1. NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM


1.1 THIẾT LẬP CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

• Xem xét và xây dựng hệ thống chức danh, bảng mô tả công việc và quyền hạn, trách nhiệm các vị trí.

• Định biên nhân sự hàng năm. Lập kế hoạch phát triển nhân sự kế thừa.

• Tư vấn, xây dựng các chính sách nhân sự (nội quy, thỏa ước, quy chế, quy định khen thưởng, kỷ luật,...) nhằm thu hút nhân lực mới và giữ nhân lực cũ.

• Xây dựng các quy trình, quy định mới hoặc điều chỉnh, cải tiến các quy trình, quy định chưa phù hợp.

• Giám sát việc thực thi các chính sách, quy trình, quy định quản lý nhân sự.


1.2 TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

• Xây dựng và mở rộng các kênh thu hút ứng viên, dữ liệu ứng viên.

• Dự đoán, đề xuất và quản lý ngân sách tuyển dụng.

• Xây dựng kế hoạch tuyển dụng hàng năm, lập phương án cho các đợt tuyển dụng tập trung.

• Tổ chức tuyển dụng theo kế hoạch và theo nhu cầu phát sinh.

• Đánh giá và lưu trữ hồ sơ ứng viên nhằm phục vụ nhu cầu tuyển dụng.

• Hướng dẫn nhân sự mới hội nhập, đánh giá kết thúc thử việc.


1.3 QUẢN LÝ NHÂN SỰ

• Tư vấn việc ký kết HĐLĐ, các thỏa thuận liên quan nhân sự.

• Tư vấn và phối hợp thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm, phân công, thuyên chuyển nhân sự.

• Quản lý hồ sơ nhân sự.

• Áp dụng các biện pháp đánh giá nhân sự phù hợp, chính xác để có các đề xuất phù hợp.

• Duy trì, củng cố mối quan hệ nhân sự, giải quyết mâu thuẫn nội bộ, tăng cường tính gắn kết và tính tuân thủ của NV.

• Phối hợp Công đoàn cơ sở để trao đổi, dung hòa các lợi ích của NV với Công ty, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty và của NV.


1.4 ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ

• Tư vấn xây dựng tiêu chuẩn năng lực của từng nhóm vị trí công việc và lộ trình phát triển nghề nghiệp của NV.

• Phân tích nhu cầu, lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng phát triển NV theo từng giai đoạn của chiến lược công ty.

• Triển khai kế hoạch đào tạo và tổ chức các chương trình đào tạo.

• Phối hợp các phòng ban đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển NV sau khóa học.


1.5 QUẢN LÝ LƯƠNG, THƯỞNG, CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ, KỶ LUẬT

• Xây dựng thang bảng lương, phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi phù hợp tình hình thị trường.

• Phối hợp BP Kế toán trong việc quản lý, thanh toán các khoản lương thưởng, phụ cấp và chế độ đãi ngộ cho NV.

• Quản lý, thực hiện các chế độ bảo hiểm bắt buộc cho NV.

• Tham gia xử lý kỷ luật lao động.

• Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NV.


1.6 PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÔNG TY

• Tư vấn, tham mưu cho BGĐ công ty xây dựng văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp.

• Xây dựng và triển khai các hoạt động gắn kết các thành viên công ty. Kết hợp xây dựng chương trình vì cộng đồng của công ty.

• Thực hiện truyền thông nội bộ.


1.7 QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH

• Quản lý hệ thống lưu trữ hồ sơ (bản cứng và bản mềm) của Công ty. Quản lý con dấu.

• Xây dựng, phát triển và triển khai hệ thống quy định, quy trình và chính sách quản lý công tác hành chính hằng năm của toàn công ty đảm bảo hỗ trợ các phòng ban hoàn thành mục tiêu chung của công ty.

• Theo dõi và kiểm soát công tác hành chính của toàn công ty nhằm xây dựng các đề xuất cải tiến công tác hành chính của phòng hoặc xây dựng các giải pháp khắc phục các sự cố phát sinh.

• Tổ chức và thực hiện cung cấp, quản lý, bảo trì, sửa chữa cơ sở vật chất của Công ty đảm bảo phục vụ tốt nhất cho hoạt động kinh doanh của công ty.

• Lập, triển khai và giám sát tình hình sử dụng ngân sách hành chính hàng năm của phòng và công ty đảm bảo kiểm soát chi phí hành chính theo ngân sách công ty đã duyệt.

• Thực hiện các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất phục vụ cho công tác quản trị.


2. QUYỀN HẠN CÔNG VIỆC

• Được quyền đề xuất BGĐ cung cấp các phương tiện, điều kiện làm việc phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ.• Xây dựng, phát triển và triển khai hệ thống quy định, quy trình và chính sách quản lý công tác hành chính hằng năm của toàn công ty đảm bảo hỗ trợ các phòng ban hoàn thành mục tiêu chung của công ty.

• Được quyền tổ chức, điều hành và quản lý toàn bộ hoạt động của bộ phận HC-NS.

• Được quyền tham mưu cho BGĐ thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng pháp luật Nhà nước.

• Được quyền tham mưu cho các Trưởng bộ phận tổ chức, sắp xếp, quản lý nhân sự phù hợp với trình độ, khả năng, kinh nghiệm của từng người nhằm đạt hiệu quả tối đa trong công việc.

• Được quyền đề xuất lên BGĐ các hình thức khen thưởng, kỷ luật, tăng lương cho người lao động trong từng trường hợp cụ thể.

• Được quyền xử lý, đình chỉ công tác  đối với NV theo ủy nhiệm của BGĐ khi thấy có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng nội qui, qui định của Công ty như vi phạm đạo đức nghề nghiệp, không chấp hành lệnh điều động, ăn cắp, phạm tội hình sự, lôi kéo NV làm điều sai trái, gây thiệt hại về người và của cho Công ty v.v...• Xây dựng, phát triển và triển khai hệ thống quy định, quy trình và chính sách quản lý công tác hành chính hằng năm của toàn công ty đảm bảo hỗ trợ các phòng ban hoàn thành mục tiêu chung của công ty.

• Được quyền kiểm tra chất vấn các Trưởng bộ phận liên quan nếu phát sinh ra những vấn đề có liên quan đến sự thiệt hại của công ty.

• Được quyền giải quyết hoặc không giải quyết các yêu cầu của các cá nhân hay bộ phận khác dựa theo quy trình, quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

• Được quyền truyền đạt các chỉ đạo, chỉ thị  đến các bộ phận, tổ chức phối hợp điều khiển các bộ phận thực hiện theo đúng nội dung chỉ đạo, chỉ thị BGĐ.

• Thực hiện những quyền hạn khác được BGĐ ủy quyền trong từng sự vụ.


3. YÊU CẦU


3.1 TRÌNH ĐỘ

• Tốt nghiệp đại học trở lên (ưu tiên các ngành Quản trị nguồn nhân lực, Tâm lý học tổ chức, Tâm lý học Ứng dụng trong Nhân sự, Quản trị kinh doanh, Luật).

• Ưu tiên các ứng viên có văn bằng II trong lĩnh vực Tâm lý.


3.2 KINH NGHIỆM

• Ít nhất 3 năm kinh nghiệm giữ vị trí Trưởng phòng/Phó phòng hành chính nhân sự của các Công ty có quy mô nhân sự tối thiểu 50 nhân viên.

• Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về phỏng vấn, tuyển dụng.


3.3 KỸ NĂNG

• Có hiểu biết Luật pháp cơ bản: luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, luật thuế TNCN.

• Có kỹ năng tốt về: phỏng vấn, tuyển dụng, quản lý, đánh giá nhân sự.

• Có tầm nhìn, tư duy chiến lược nhạy bén.

• Có năng lực lãnh đạo, điều hành và quản lý nhân viên cấp dưới.

• Có năng lực xây dựng, quản lý và duy trì hệ thống quản trị.

• Có khả năng quản lý tài chính đối với các chi phí liên quan đến Phòng HCNS.

• Có khả năng lập kế hoạch và bám sát kế hoạch tốt.

• Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

• Có kỹ năng lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm.


3.4 THÁI ĐỘ

• Tác phong chuyên nghiệp, có phong cách của người quản lý.

• Có tinh thần trách nhiệm cao.

• Cẩn thận, chỉn chu, chu đáo.

• Trung thực, chăm chỉ, không ngại thử thách.


4. HỒ SƠ YÊU CẦU:
1. Gửi email về: hr@honviet.com.vn (Tiêu đề email: Họ tên + vị trí ứng tuyển)
2. Hoặc gửi hồ sơ về địa chỉ: 806A Âu Cơ, P. 14, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học Tâm lý Hồn Việt.

Bản tin khác

Bạn - mảnh ghép trọn vẹn
bức tranh của chúng tôi.