Bạn - mảnh ghép trọn vẹn
bức tranh của chúng tôi.


Phát triển cùng Hồn việt

Thực tập sinh Tham vấn trị liệu

Thực tập dưới sự hướng dẫn và giám sát của giám đốc chuyên môn Công ty cổ phần Ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt về lĩnh vực đánh giá/chẩn đoán và can thiệp tâm lý cá nhân và gia đình. Các phân mảng chuyên môn của Hồn Việt bao gồm: chẩn đoán và lên kế hoạch can thiệp, can thiệp tâm lý cá nhân, can thiệp cặp đôi - hôn nhân, can thiệp hệ thống gia đình. Thực tập sinh sẽ được huấn luyện về chẩn đoán, can thiệp và các mô hình can thiệp tại Hồn Việt. Chương trình thực tập cũng bổ sung các phần huấn luyện về quy tắc hành nghề và tác phong chuyên nghiệp trong thực hành tâm lý được điều chỉnh và thích nghi tại Hồn Việt.

Chi tiết >

Chuyên viên Marketing

Chịu trách nhiệm các hoạt động PR, Marketing của công ty.

Chi tiết >

Thực tập thiết kế Full time

Thiết kế banner quảng cáo cho các kênh Digital: Facebook, Zalo, Google… Thiết kế poster, ấn phẩm, sự kiện (backdrop, standee, leaflet, brochure, tài liệu đào tạo, …).

Chi tiết >