Các nội dung học

  • 14 Jun 2018

Lý thuyết Hướng nghiệp. Trắc nghiệm trong Hướng nghiệp. Kiến thức về thị trường lao động và đào tạo trong và ngoài nước. Giáo dục hướng nghiệp qua khóa học ngắn. Tư vấn hướng nghiệp cá nhân. Đạo đức nghề nghiệp. Thực tập trực tiếp tại trường cấp ba. Giám sát chuyên môn.

Bản tin khác

ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP là chương trình đào tạo chuyên sâu dành cho các cá nhân muốn tìm hiểu về Tư Vấn Hướng Nghiệp, giúp các bạn có kiến thức và kĩ năng cần thiết để áp dụng định hướng nghề nghiệp cho bản thân, học sinh, sinh viên và các nhân viên trong công ty.

14

Jun, 2018

Mục tiêu khóa học

Được trang bị nhận thức - kỹ năng - thái độ và thực hành dưới vai trò của một Chuyên viên Hướng nghiệp trong công tác làm việc với Học sinh, Sinh viên, Cha Mẹ, Người đi làm. Hỗ trợ học sinh rút ngắn thời gian phát triển mục tiêu nghề nghiệp. Giúp người đi làm tìm được công việc phù hợp, có kế hoạch phát triển nghề nghiệp dài hạn. Giúp loại bỏ rủi ro phát sinh những vấn đề tâm lý của Học sinh và Cha Mẹ khi chọn ngành, chọn nghề không phù hợp. Là người nối kết quyết định lựa chọn nghề nghiệp giữa Học sinh, Sinh viên, Người đi làm và Gia đình

14

Jun, 2018

Người hướng dẫn

Chương trình được hướng dẫn trực tiếp bởi chuyên gia hướng nghiệp Phoenix Hồ, 9 năm kinh nghiệm trong tư vấn và quản lý các hoạt động hướng nghiệp tại Việt Nam. Cô Phoenix Hồ có bằng thạc sĩ Tư vấn Hướng Nghiệp tại ĐH Santa Clara, Mỹ, bằng Thạc sĩ Quản trị Giáo dục, ĐH RMIT, Úc và bằng Cử nhân Kinh doanh Quốc Tế, ĐH San Jose State, Mỹ. Hiện cô là quản lý phòng hướng nghiệp tại Hồn Việt.