Điểm nổi bật

  • 14 Jun 2018

  • Nội dung đào tạo được chuẩn hóa, cập nhật thường xuyên dựa trên cơ sở khoa học và kiểm chứng khách quan từ các chuyên gia tâm lý.
  • Các khóa học mang tính ứng dụng cao, học viên sẽ cảm nhận được rõ rệt hiệu quả và sự thay đổi của bản thân trong từng buổi học, từng khóa học với các chủ đề cụ thể.

Bản tin khác

Truyền tải những kiến thức tâm lý ứng dụng giúp học viên tự hóa giải các vấn đề của bản thân; làm giảm những vấn đề tâm lý và thúc đẩy quá trình phát triển của cá nhân và gia đình.