Giá trị đạt được sau khoá học

  • 14 Jun 2018

  • Các khóa học được tổ chức tại Hồn Việt truyền tải những kiến thức tâm lý ứng dụng, giúp học viên tự hóa giải các vấn đề của bản thân, làm giảm những vấn đề tâm lý và thúc đẩy quá trình phát triển của cá nhân.
  • Khai phóng tiềm năng, nối kết tiềm năng với sứ mạng để tạo dựng những mối quan hệ chất lượng, mang lại một cuộc sống ý nghĩa.

Bản tin khác

Truyền tải những kiến thức tâm lý ứng dụng giúp học viên tự hóa giải các vấn đề của bản thân; làm giảm những vấn đề tâm lý và thúc đẩy quá trình phát triển của cá nhân và gia đình.